Mạng xã hội
Hỗ trợ

02873.00.38.48

0932.079.046

Bảng giá chữ ký số NewCA

1. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:

Thời gian sử dụng

1 Năm

2 Năm

3 Năm

Giá dịch vụ

1.159.091

1.992.727

2.826.364

Token

500.000

500.000

0

Giá trước thuế

1.659.091

2.492.727

2.826.364

VAT(10%)

165.909

249.273

282.636

Tổng thanh toán

1.825.000

2.742.000

3.109.000

2. Đối với Tổ chức, doanh nghiệp gia hạn:

Thời gian sử dụng

1 Năm

2 Năm

3 Năm

Giá dịch vụ

1.159.091

1.992.727

2.644.545

Token

Giá trước thuế

1.159.091

1.992.727

2.644.545

VAT(10%)

115.909

199.273

264.455

Tổng thanh toán

1.275.000

2.192.000

2.909.000

Trường hợp khách hàng gia hạn trước hạn sẽ được Nhà cung cấp cộng bù thời gian hiệu lực của chứng thư số cũ sang chứng thư số mới theo công thức như sau:

Thời gian sử dụng còn lại (X) (tháng)

Thời gian cộng dồn (tháng)

X ≤ 6

6

6 < X ≤ 12

12

12 < X ≤ 18

18

18 < X ≤ 24

24

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài

Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay