Vốn điều lệ công ty hợp danh thực hiện theo Điều 178 của Luật doanh nghiệp 2020.  
06
04
2021
Mã Tài khoản Tên tài khoản tiếng việt     Tên tài khoản tiếng Anh 111 Tiền..
09
03
2021
Căn cứ Điều 17. Thông báo hoạt động khuyến mại và Điều 19. Đăng ký hoạt động khuyến mại theo nghị..
07
10
2020
Bước 1: Người nộp thuế thực hiện đăng ký trực tiếp trên cổng thông tin điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn . Bước 2:..
19
12
2019
Theo điều 4 và điều 8 thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 (Có hiệu lực từ 30/07/2015) 1. Nếu tổng tiền thuê nhà <..
08
12
2019
Chỉ tiêu Mã số Số cuối năm Số đầu năm 1 2 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN..
08
12
2019
A-Tài sản ngắn hạn (Mã số 100) Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số..
08
12
2019
Tên file Tải Về Update 1 File Excel theo thông tư 133  Tải về 07/11/19 2 File Excel theo..
07
11
2019
+ Đóng dấu sau khi có chữ ký của người có thẩm quyền, không đóng dấu khi chưa có chữ ký. + Dấu đóng rõ ràng, đúng chiều..
23
11
2019
0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay