MR4 | Sưu tầm kiến thức kế toán
Bước 1: Người nộp thuế thực hiện đăng ký trực tiếp trên cổng thông tin điện tử http://thuedientu.gdt.gov.vn . Bước 2:..
19
12
2019
Theo điều 4 và điều 8 thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 (Có hiệu lực từ 30/07/2015) 1. Nếu tổng tiền thuê nhà <..
08
12
2019
Chỉ tiêu Mã số Số cuối năm Số đầu năm 1 2 4 5 A. TÀI SẢN NGẮN..
08
12
2019
A-Tài sản ngắn hạn (Mã số 100) Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số..
08
12
2019
Tên file Tải Về Update 1 File Excel theo thông tư 133  Tải về 07/11/19 2 File Excel theo..
07
11
2019
+ Đóng dấu sau khi có chữ ký của người có thẩm quyền, không đóng dấu khi chưa có chữ ký. + Dấu đóng rõ ràng, đúng chiều..
23
11
2019
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay