Mạng xã hội
Hỗ trợ

02873.00.38.48

0932.079.046

Phần mềm kế toán Smartpro ( Online)

Phần mềm kế toán online rất hữu ích khi các Chi nhánh của công ty (Cá nhân) ở nhiều nơi khác nhau muốn thống nhất sử dụng chung 1 cơ sở dữ liệu

Tùy chọn 1: Smarpro Online không giới hạn số máy cài đặt
STT Đặc tính Giá/năm Ghi chú
1 400 chứng từ/tháng, không giới hạn chức năng 1.500.000  
2 800 chứng từ/tháng, không giới hạn chức năng 2.500.000  
3 1.600 chứng từ/tháng, không giới hạn chức năng 3.500.000  
4 2.400 chứng từ/tháng, không giới hạn chức năng 4.500.000  
5 +1.000 chứng từ/tháng, không giới hạn chức năng 1.000.000 phát sinh thêm
6 không giới hạn chứng từ, không giới hạn chức năng 9.000.000  

 

Tùy chọn 2: Smarpro Online tính theo số lượng máy
STT Số máy Giá/năm Data Chức năng Ghi chú
1 1 800.000 Không giới hạn Không giới hạn 2 máy trở lên
2 5 3.500.000 Không giới hạn Không giới hạn 5 máy 1 lúc
3 10 6.000.000 Không giới hạn Không giới hạn 10 máy 1 lúc
4 1 450.000 Không giới hạn Không giới hạn máy thứ 11
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay