Hóa đơn điện tử
# Tên sản phẩm Đơn giá Chọn
1 Gói 10.000 hóa đơn (EHD10.000) 4.000.000
2 Gói 5.000 hóa đơn (EHD5.000) 2.500.000
3 Gói 3.000 hóa đơn (EHD3.000) 1.800.000
4 Gói 1.000 hóa đơn (EHD1.000) 850.000
5 Gói 300 hóa đơn (EHD300) 360.000
6 Gói 500 hóa đơn (EHD500) 500.000
Chữ ký số Token
# Tên sản phẩm Đơn giá Chọn
1 Chữ ký số 36 tháng 2.200.000
2 Chữ ký số 24 tháng 2.145.000
3 Chữ ký số 12 tháng 1.650.000
Phần mềm kê khai BHXH Bkav
# Tên sản phẩm Đơn giá Chọn
1 IVAN Gói 36 tháng 1.290.000
2 IVAN Gói 24 tháng 890.000
3 IVAN Gói 12 tháng 499.000
Mã hóa đường truyền - LTE
# Tên sản phẩm Đơn giá Chọn
1 Phí khởi tạo 1.100.000
2 LTE 12 tháng 1.100.000
Chữ ký số HSM /Server
# Tên sản phẩm Đơn giá Chọn
1 HSM 36 tháng 9.350.000
2 HSM 24 tháng 8.250.000
3 HSM 12 tháng 6.050.000
 • Tóm tắt đơn hàng

  • Vui lòng chọn dịch vụ để sử dụng.
  • Tổng tiền 0 VNĐ
  • Giảm giá 0 VNĐ
  • Tổng cộng thanh toán 0 VNĐ
  Chat ngay
  Hotline02516544809
  Chat ngay