Hóa đơn điện tử

Phí khởi tạo 500.000đ/thuê bao khi sử dụng chính thức 500,000

# Tên sản phẩm Đơn giá Chọn
1 EHD300 - Gói 300 hóa đơn 360.000
2 EHD500 - Gói 500 hóa đơn 500.000
3 EHD1.000 - Gói 1.000 hóa đơn 850.000
4 EHD2.000 - Gói 2.000 hoá đơn 1.500.000
5 EHD3.000 - Gói 3.000 hóa đơn 1.800.000
6 EHD5.000 - Gói 5.000 hóa đơn 2.500.000
7 EHD10.000 - Gói 10.000 hóa đơn 4.500.000
8 EHD30.000 - Gói 30.000 hoá đơn 11.500.000
Chữ ký số

Dùng để kê khai thuế,nộp thuế, hải quan, HDĐT, BHXH

# Tên sản phẩm Đơn giá Chọn
1 COMBO02 - HSM3Y+EHD3.000 3.840.000
2 COMBO01 - TOKEN3Y+EHD300 3.060.000
3 HSM3Y - Online 36 tháng 2.310.000
4 HSM2Y - Online 24 tháng 1.540.000
5 HSM1Y - Online 12 tháng 770.000
6 TOKEN3Y - Chữ ký số 36 tháng 2.500.000
7 TOKEN2Y - Chữ ký số 24 tháng 2.420.000
8 TOKEN1Y - Chữ ký số 12 tháng 1.650.000
Phần mềm BHXH

web app with priority support

# Tên sản phẩm Đơn giá Chọn
1 IVAN60M - BHXH Gói 60 tháng 2.200.000
2 IVAN36M - BHXH Gói 36 tháng 1.290.000
3 IVAN24M - BHXH Gói 24 tháng 890.000
4 IVAN12M - BHXH Gói 12 tháng 499.000
LTE

Online with encrypted connection 1,000,000

# Tên sản phẩm Đơn giá Chọn
1 LTE-BK3Y - LTE with Backup 36 tháng Liên hệ
2 LTE-BK1Y - LTE with Backup 12 tháng Liên hệ
3 LTE3Y - Mã hoá LTE 36 tháng Liên hệ
4 LTE1Y - Mã hoá LTE 12 tháng Liên hệ
Smartpro
# Tên sản phẩm Đơn giá Chọn
1 SM-NDP - phần mềm bán hàng Liên hệ
2 SM-LD1Y - Live data 1 year Liên hệ
3 SM-EK - Enterprise Smartpro kit Liên hệ
4 LT-YC - lập trình theo yêu cầu Liên hệ
5 SMDN-OFF - Smartpro cho DN (offline) Liên hệ
6 SMCN-ON - Smartpro cá nhân (online) Liên hệ
7 SMDN-ON - Smartpro cho DN (online) Liên hệ
8 SMCN-OFF - Smartpro cá nhân (offline) Liên hệ
 • Tóm tắt đơn hàng

  • Vui lòng chọn dịch vụ để sử dụng.
  • Tổng tiền 0 VNĐ
  • Giảm giá 0 VNĐ
  • Tổng cộng thanh toán 0 VNĐ
  0
  Giỏ hàng
  Chat ngay
  Hotline02516544809
  Chat ngay