Tài nguyên
0. Phần mềm hỗ trợ từ xa
Teamviewer QS 14
Anydesk
Ultralview
1. Phần mềm hỗ trợ hóa đơn điện tử
Phần mềm ký số cài cho PC
Add on ký số trên Chrome / Cốc cốc
Phần mềm in hóa đơn
Token_signing_c++
2. Phần mềm hỗ trợ chữ ký số
Phần mềm dành cho đối tác/Cộng tác viên
Java 7U3 (dùng cho Hải quan & nhantokhai.gdt.gov.vn)
eSigner 1.0.8 của Tổng cục thuế
Java mới nhất (dùng cho thuedientu.gdt.gov.vn)
IE Tab
AdobeReader11010-en-US (ký số file PDF)
Foxit Reader 9.7.1.29511 (ký số file PDF)
3. Phần mềm hỗ trợ Smartpro
Update Smartpro Package Creater
Auto Smartpro Updater
DotNet_4.5.2_Offline.exe
DotNetFx40_Full_x86_x64.exe
Phần mềm ký điện tử
SQL 2005 SP4_32/64 Bit
Flash update V10.vietthai
Flash update V10.nnbh
Smart_SSM4
Kaspersky Internet Security
SQL Express (All version)
AutoUpdate
Management Studio Express SQL 2008 R2
SQL Database Tool
SmartProSSM5
DongA Installer
4. Phần mềm hỗ trợ kế toán - thuế
Phần mềm HTKK mới
iTaxViewer mới nhất
Phần mềm ký offline file PDF
Phần mềm ký offline file XML
Đăng ký nộp thuế điện tử các ngân hàng
Danh mục SĐT liên thuế và ngân hàng ( lỗi đăng ký thuế điện tử)
Tính thuế TNCN và các tiện ích khác
5. Phần mềm hỗ trợ Windows - Offices
Xóa office
Các phần mềm trên bootcd
Office2013_32_64_Bit.rar
Your.uninstaller.pro.full.7.5.2013.02.zip
Symantec_14.2_x64
Symantec_14.2_x86
ClassicShellSetup_4_3_0.exe
Fonts VNI-Times và TCVN3
Wireless Network Watcher
Ghost Win 10 1903 19H1
Chuyển đổi Fonts - Convert Fonts
Take Ownership
Shutdown by RightCLick
Winrar
Phần mềm đồng bộ dữ liệu SyncToy 2.1
Mouse without Borders
Windows Photo Viewer Win10
ssl
Add-in Excel đọc chữ thành số (hàm vnd)
Port view tool
Chrome history view
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay