Tài nguyên
0. Phần mềm hỗ trợ từ xa
Anydesk
Ultralview
1. Phần mềm hỗ trợ hóa đơn điện tử
Phần mềm ký số cài cho PC (*)
Add on ký số trên Chrome / Cốc cốc (*)
Phần mềm in hóa đơn
Token_signing_c++
BkavCA Signer Plugin
2. Phần mềm hỗ trợ chữ ký số
Java 7U3 (dùng cho Hải quan & nhantokhai.gdt.gov.vn)
eSigner 1.0.8 của Tổng cục thuế (*)
Java mới nhất (dùng cho thuedientu.gdt.gov.vn)
IE Tab (*)
AdobeReader11010-en-US (ký số file PDF)
Foxit Reader 9.7.1.29511 (ký số file PDF)
3. Phần mềm hỗ trợ Smartpro
Update Smartpro Package Creater
Auto Smartpro Updater
DotNet_4.5.2_Offline.exe
DotNetFx40_Full_x86_x64.exe
Phần mềm ký điện tử
SQL 2005 SP4_32/64 Bit
Flash update V10.vietthai
Flash update V10.nnbh
Smart_SSM4
Kaspersky Internet Security
SQL Express (All version)
AutoUpdate
Management Studio Express SQL 2008 R2
SQL Database Tool
SmartProSSM5
DongA Installer
4. Phần mềm hỗ trợ kế toán - thuế
iTaxViewer mới nhất (*)
Phần mềm ký offline file PDF
Phần mềm ký offline file XML
Đăng ký nộp thuế điện tử các ngân hàng
Danh mục SĐT liên thuế và ngân hàng ( lỗi đăng ký thuế điện tử)
Tính thuế TNCN và các tiện ích khác
5. Phần mềm hỗ trợ Windows - Offices
Google Chrome
Các phần mềm trên bootcd
Office2013_32_64_Bit.rar
Your.uninstaller.pro.full.7.5.2013.02.zip
Symantec_14.2_x64
Symantec_14.2_x86
ClassicShellSetup_4_3_0.exe
Fonts VNI-Times và TCVN3
Wireless Network Watcher
Ghost Win 10 1903 19H1
Chuyển đổi Fonts - Convert Fonts
Take Ownership
Shutdown by RightCLick
Winrar
Phần mềm đồng bộ dữ liệu SyncToy 2.1
Mouse without Borders
Windows Photo Viewer Win10
ssl
Add-in Excel đọc chữ thành số (hàm vnd)
Port view tool
Chrome history view
Total Commander
Windows 10 20H2 64bit
Notepad ++
.net 4.8 offline install
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay