0. Phần mềm hỗ trợ từ xa
Teamviewer QS
Anydesk
Ultralview
1. Phần mềm hỗ trợ hóa đơn điện tử
Phần mềm ký số cài cho PC (*)
Add on ký số trên Chrome / Cốc cốc (*)
Phần mềm in hóa đơn
Token_signing_c++
BkavCA Signer Plugin
Tool reset hoadondientu.gdt.gov.vn
Google Chrome & trình duyệt thay Chrome
2. Phần mềm hỗ trợ chữ ký số
Java 7U3 (dùng cho Hải quan & nhantokhai.gdt.gov.vn)
eSigner 1.0.8 của Tổng cục thuế (*)
eSigner Chrome (*)
Java mới nhất (dùng cho thuedientu.gdt.gov.vn)
Easyca V1
Foxit Reader (ký số file PDF)
3. Phần mềm hỗ trợ Smartpro
Sách hướng dẫn sử dụng Smartpro 2021
Auto Smartpro Updater
SQL Express (All version)
Management Studio Express SQL 2008 R2
SQL Database Tool
DongA Installer
4. Phần mềm hỗ trợ kế toán - thuế
Phần mềm HTKK mới (*)
iTaxViewer mới nhất (*)
Phần mềm ký offline file PDF
BHXH VNPT
Đăng ký nộp thuế điện tử các ngân hàng
Danh mục SĐT liên thuế và ngân hàng ( lỗi đăng ký thuế điện tử)
Tính thuế TNCN và các tiện ích khác
5. Phần mềm hỗ trợ khác
EASEUS Partition (chia ổ cứng)
minitool (data recovery)
3DP_Net (Network drive)
Unlocker (xoá các file không thể xoá)
Symantec_14.2_x64
Driver Booster (cập nhật drive tự động)
Onekey Ghost
Fonts VNI-Times và TCVN3
Wireless Network Watcher
win 7 active
Chuyển đổi Fonts - Convert Fonts
Take Ownership
Shutdown by RightCLick
Winrar / zip
Phần mềm đồng bộ dữ liệu SyncToy 2.1
Mouse without Borders
Windows Photo Viewer Win10
ssl
Add-in Excel đọc chữ thành số (hàm vnd)
Port view tool
Chrome history view
Total Commander
Windows 10 20H2 64bit
Notepad ++
MS Office 2007 & 2013 full
Drive
Enable w10 update
0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay