Youtube play

Youtube - Nhóm các video hướng dẫn sử dụng và giới thiệu phần mềm kế toán Smartpro

Người phát hành: Công ty TNHH Phần Mềm Năng Động; Công ty Đông Á

Gồm có: 60 video, được chia làm 8 nhóm

Youtube play

Youtube - Nhóm các video hướng dẫn sử dụng phần mềm hoá đơn điện tử

Người phát hành: Công ty Đông Á ; Công ty Softdream

Gồm có: 34 video, được chia làm 4 nhóm

Youtube play

Youtube - Nhóm các video hướng dẫn xử lý lỗi và cài đặt chữ ký số

Người phát hành: Công ty Đông Á & sưu tầm

Gồm có: 1 video

Youtube play

Youtube - Nhóm các video về phần mềm quản lý lương- nhân sự

Người phát hành: Công ty Đông Á

Gồm có: 1 video, được chia làm 1 nhóm

Youtube play

Youtube - Nhóm các video về dự án bảo trì điện tử cho các khách hàng nhóm K2 (Smartpro)

Người phát hành: Công ty Đông Á

Gồm có: 1 video, được chia làm 1 nhóm

Youtube play

Youtube - Nhóm các video về sưu tầm về tài chính - kế toán

Người phát hành: Sưu tầm

Gồm có: 4 video, được chia làm 2 nhóm

Youtube play

Youtube - Nhóm các video về sưu tầm về đăng ký doanh nghiệp

Người phát hành: Sở kế hoạch đầu tư & Sưu tầm

Gồm có: 11 video, được chia làm 2 nhóm

Youtube play

Youtube - Nhóm các video về hướng dẫn kê khai phần mềm BHXH

Người phát hành: Sưu tầm

Gồm có: 2 video, được chia làm 1 nhóm

Youtube play

Youtube - Nhóm các video về chế độ người lao động trong doanh Nghiệp

Người phát hành: BHXH Việt Nam & sưu tầm

Gồm có: 6 video

Youtube play

Youtube - Hướng dẫn sử dụng NIBOT

Người phát hành: Đang cập nhật

Gồm có: 12 video

0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay