HỖ TRỢ
02873 00 38 48
1900 636 507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
EX0030 | Tạo xoá user từ máy con

Việc tạo xoá user, giúp công ty chỉ định đúng người dùng (user con) được quyền truy cập dữ liệu, việc này giúp bảo mật số liệu. để làm được việc này người dùng QUANLY phải đảm bảo điều kiện sau đây

phải biết mật khẩu truy cập QUANLY
có phần mềm tạo - xoá user từ máy con <download>

Cách thao tác xoá - sửa user con như sau:

 1. giải nén phần mềm và mở chương trình có tên SmartSsm5
 2. mở phân hệ tạo user từ máy con như hình

   

 3. thực hiện kết nối đến server (3  bước như hình)

   

 4. sau khi kết nối thành công, thực hiện tạo/xoá user như hướng dẫn dưới đây:
  1. nếu muốn tạo user cho kế toán mới thao tác 04 bước như hình
   Tên user tạo mới phải ghi chứ hoa

    

  2. nếu xoá user kế toán cũ thao tác 02 bước như hình
   Hãy chọn 1 user muốn xoá như 

    

 5. xong

►►► Smartpro khuyến cáo người dùng thay đổi mật khẩu định kỳ, xem hướng dẫn tự thay đổi mật khẩu tại đây ►►►

0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay