Mạng xã hội
Hỗ trợ

02873.00.38.48

0932.079.046

Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy

Hoá đơn điện tử có giá trị về mặt pháp lý như hoá đơn giấy và được pháp luật công nhận. Các văn bản pháp luật liên quan tới Hoá đơn điện tử:

Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay