Mạng xã hội
Hỗ trợ

02873.00.38.48

0932.079.046

NCA0003 | Đổi tên công ty trên chữ ký số
  1. Khai báo đầy đủ thông tin, ký đóng dấu bởi người đại diện pháp luật, kèm theo ĐKKD + CMND gửi về Email : nghiepvu@newca.vn và c/c về địa chỉ Email : hotro@dongadtf.vn
    Tải bản khai thông tin tại đây

     

  2. Tiêu đề Email : Đổi tên công ty + MST
  3. Nội dung Email: Tên + SĐT của người giữ token
Ví dụ minh họa

 

Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay