HỖ TRỢ
02516-544-809
1900-636-507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
SM0015 | Nạp số dư từ năm trước sang năm nay (hoặc copy danh mục từ database này sang database khác)

Xem video

Để dễ hiểu, giả định database kỳ trước (hay còn gọi là database nguồn)  là  và data kỳ này (hay còn gọi là data đích) là

  1. Đăng nhập vào data kỳ trước  và thực hiện kiểm tra và cập nhật số dư các danh mục

  1. Sửa lỗi và thực hiện lại thao tác kiểm tra và cập nhật số dư các danh mục. (nếu bước 1 không có lỗi thì bỏ qua bước này ⇒ chuyển sang bước 3)
  2. Đăng nhập vào data kỳ này  và thực hiện nạp số dư từ cuối kỳ trước vào đầu kỳ này

  1. Xong 

 


 

Nếu copy danh mục từ database này sang database khác bạn chỉ cần thực hiện lại bước 3 như ở trên

01 - danh mục mã khách hàng từ data nguồn ⇒ database đích

02 - Copy danh mục mã hàng hóa từ data nguồn ⇒ database đích

...v..v...v...

10 - Copy danh mục tài sản từ data nguồn ⇒ database đích

14 - Copy định mức từ data nguồn ⇒ database đích

 

0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay