HỖ TRỢ
02516-544-809
1900-636-507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
SM0053 | Hướng dẫn khai báo đường dẫn HTKK trên Smartpro (bản mới)

Xem Video

 1. Tìm thư mục cài đặt phần mềm Smartpro, bằng cách nhấn chuột 

   

 2. Sau đó mở file có tên là 0_SmartPro_Config.txt

   

 3. Sửa lại thư mục lưu data HTKK cho đúng, sau đó lưu file lại
  Chú ý dấu / như hình là đúng (nếu để dấu \ là sai)

  (Nếu không tìm được thư mục lưu data HTKK , thì xem hướng dẫn tại đây)
 4. Tắt phần mềm Smartpro và mở lại thao tác lại
 5. Xong
0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay