HỖ TRỢ
02873 00 38 48
1900 636 507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
SM0070 | Tuỳ chỉnh gán mã khách hàng tự động vào mã đối tượng pháp nhân
 1. vào danh mục các loại chứng từ

   

 2. lọc chứng từ muốn sửa; tìm đến cột lấy mã KH và sửa giá trị .
  + ký hiệu : gán mã khách hàng vào mã ĐTPN Nợ
  + ký hiệu : gán mã khách hàng vào mã ĐTPN Có
  + ký hiệu  : gán mã khách hàng vào mã ĐTPN Nợ & mã ĐTPN Nợ
  ví dụ: CTNH muốn gán mã KH tự động vào mã ĐTPN Nợ & mã ĐTPN Nợ thì sửa như hình:

   

 3. xong.
 4. tắt phần mềm và thử lại nhé
0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay