HỖ TRỢ
02516-544-809
1900-636-507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
EL0005 | Gỡ bỏ password của VBA bằng HexEditor
 1. Tạo 1 file excel mới, đặt password cho VBA (VD: đặt pass là 1234) rồi save lại.
 2. Đổi phần đuôi của file excel vừa tạo (xls, xlsx, xlsm) thành .zip
 3. Dùng Winzip hoặc WinRar mở file zip rồi trích xuất file vbProject.bin trong folder xl ra ngoài.
 4. Dùng 1 trình HexEditor (trong VD, mình dùng XVI32) mở file vbProject.bin, tìm ký tự DPB=, sau đó ghi nhớ đoạn DPB="xxxxxxxxxxx...xxx"
 5. Thực hiện các bước 2.2 - 2.3 đối với file excel có VBA bị đặt password chưa biết.
 6. Dùng HexEditor mở file vbProject.bin và thay đoạn DPB="xxx" bằng đoạn mã có được ở bước 2.4, sau đó save lại.
 7. Mở thay file vbProject.bin đã sửa đè lên file cũ trong winzip.
 8. Đổi đuôi .zip thành đuôi cũ (xls, xlsx, xlsm). OK, bây giờ bạn đã có password "1234" cho VBA của file excel bị khoá.

Bổ sung 2 là còn cách nữa, đơn giản hơn, với file xls, xlsm bị khóa vba only:

Code:

 1. (bỏ qua nếu đã là file .xls) mở file .xlsm rồi saveAs, chọn đuôi .xls -lưu
 2. cài Hex Edit ở đây
 3. mở file .xls bằng ctrinh mới cài
 4. ctrl-f, gõ DPB để tìm, enter, nhấp đúp thay DPB bằng DPx, save
 5. mở file .xls = excel bình thường, nó warning error thì Ok/Yes
 6. propertise cái module rồi đỗi lại pass gì cũng được
0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay