HỖ TRỢ
02873 00 38 48
1900 636 507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
EX0020 | Bổ sung dữ liệu từ nhật ký chung vào Smartpro
  1. Copy dữ liệu từ file nhật ký chung vào file mẫu này
    • file nhật ký chung phải phải đúng kiểu dòng nợ- dòng có  xen kẽ
  2. Dùng F8_F để bổ sung dữ liệu vào sổ gốc
  3. Dùng F8_4 để giá trị cột DANHDAU=MAYTCPCO
  4. Dùng F8_W để Smartpro xử lý và chuyển đổi dữ liệu
  5. Xong
    • In bảng CĐPSTK để kiểm tra 
0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay