HỖ TRỢ
02873 00 38 48
1900 636 507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
EX0026 | Tuỳ chỉnh tài khoản giá vốn (hoặc tài khoản doanh thu) theo mã danh mục hàng hoá
 1. Tuỳ chỉnh tài khoản giá vốn theo mã danh mục
  1. Khai báo tài khoản giá vốn vào danh mục hàng hoá
  2. mở khai báo các tuỳ chọn riêng

    

  3. Sửa giá trị ID328 = 4  như hình

  4. tắt phần mềm Smartpro & mở lại

    

 2. Tuỳ chỉnh tài khoản doanh thu theo mã danh mục
  1. Khai báo tài khoản doanh thu vào danh mục hàng hoá
  2. ở khai báo các tuỳ chọn riêng

    

  3. Sửa giá trị ID079 = T
  4. tắt phần mềm Smartpro & mở lại
0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay