MR11| ASAP trong tài chính kế toán
1. Nhập công thức lấy tên sheet và tên file của ASAP hỗ trợ ở sheet đầu tiên làm sheet cơ sở >> chức năng: formulas >> mục..
08
02
2020
1. Chọn các sheet muốn gộp hoặc chọn tất cả >> Select >> mục 15 2. Khoanh vùng , chọn dòng muốn gộp và một sheet >> chức..
08
02
2020
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay