vào menu Text --> Mục 20. Delete all after a given number of character --> nhập số ký tự muốn để lại . ví dụ 250 --> như vậy phần..
20
12
2020
1. Nhập công thức lấy tên sheet và tên file của ASAP hỗ trợ ở sheet đầu tiên làm sheet cơ sở >> chức năng: formulas >> mục..
08
02
2020
1. Chọn các sheet muốn gộp hoặc chọn tất cả >> Select >> mục 15 2. Khoanh vùng , chọn dòng muốn gộp và một sheet >> chức..
08
02
2020
0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay