MR7 | Mẹo Windows
1. Cài đặt .NET Framework 3.5 trên Windows 10 Để cài đặt .NET Framework 3.5 trên Windows 10, bạn thực hiện theo các bước dưới..
15
09
2020
FIX 1: Change Start in value in command prompt properties You will receive “the directory name is invalid in CMD” when you start CMD with a different..
12
01
2020
Shutdown qua IP : Thay đổi IP mún tắt 192.168.1.150 color c @echo off title                        Danhy.tk echo..
12
01
2020
Lệnh tạm nghỉ (PAUSE): khi gặp lệnh này chương trình dịch sẽ tạm nghỉ cho tới khi bạn bấm phím bất kỳ. Nó thường..
12
01
2020
Usage: 7z [...] [...] [@listfile] 7-Zip command line add files to archive: Compress folder Program Files to c: ilename.7z 7z.exe a c: ilename.7z..
09
01
2020
Chuyển mạng sang Private network   Turn on Discover network   Set allow  
04
01
2020
Step 1 Connect USB Pen Drive (1GB or more) Step 2 Download and Run USB Disk Storage Format  USBFormat.zip (34KB) Step 3 Download..
08
02
2020
Lỗi icon biến thành tờ giấy trắng Cách 1: làm thủ công Vào C:UsersUserAppDataLocal. Tìm và xóa File IconCache.db Tạo..
08
12
2019
Bước 1: Mở Server Manager từ Start Menu.   Bước 2: Click chọn Tools, sau đó chọn Group Policy Management.   Bước..
08
12
2019
chuyển sang cáp sata0 mở chương trình minihome và set ổ win thành primery partition set active partition
08
12
2019
Cách 1 : Cấu hình trên Unikey đang sử dụng (Áp dụng nếu có biểu tượng unikey ở destop) Cấu hình thuộc tính unkikey thông..
08
12
2019
1) Nhóm lệnh làm việc với tài liệu (file, folder) Lệnh COPY  (Copy file): COPY “D:sourceA.DOC” “E:MydataA.A” /Y  Lệnh DEL..
28
08
2020
Để cài đặt lại hệ điều hành Windows đang sử dụng thì Ghost Win là cách nhanh chóng và phổ biến nhất hiện nay. Và chỉ cần..
08
12
2019
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay