HỖ TRỢ
02516-544-809
1900-636-507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
SM0040 | Hướng dẫn bổ sung (import) dữ liệu từ Excel vào các bảng trong Smartpro bằng F8_F

Quy trình thực hiện tóm tắt như sau:

  1. Chuẩn bị một file excel có dữ liệu đúng yêu cầu download file mẫu
  2. Mở bảng trên Smartpro cần đổ (import) từ excel vào
  3. Thực hiển bổ sung dữ liệu từ file dữ liệu ở bước 1 vào bảng đang mở ở bước 2 bằng chức năng

Ví dụ minh họa: Đổ dữ liệu từ file excel có tên danhmucdoituong.xls vào bảng trên phần mềm kế toán Smartpro, bạn làm như sau:

Bước 1: Tải file danhmucdoituong.xls lưu tại destop trên máy tính của bạn

Hãy nhớ số lượng dòng, tên sheet và tên file excel

Bước 2: Mở bảng danh mục đối tượng pháp nhân (mã bảng là ) lên

Tthực hiện theo thứ tự như hình
Chú ý tên bảng

Bước 3: Nhấn phím  ⇒ chọn mục  ⇒ nhấn phím . và chọn theo thứ tự như hình dưới đây

Nhấn phím F8 và chọn mục F như hình
Thực hiện theo thứ tự như hình. mục 4 xem hình dưới. Mục 3 gõ đúng như hình là F8_5
Hướng dẫn cách chọn file nguồn. Thực hiện theo trình tự trên

Bươc 4: Kiểm tra  ⇒ hoàn thành

Kiểm tra số dòng đã được bổ sung vào Smartpro có đúng với trong file excel như ở bước 1 không?

Bước 5: Làm mới bảng  để xem thành quả

Làm mới bằng chức năng hoặc tắt bảng và mở lại

Lưu ý:

- Các bảng khác các bạn làm tương tự, các bạn tải file mẫu ở link trên

- Dữ liệu trên mỗi cột của file excel mẫu phải đồng nhất định dạng. Nên khi copy từ 1 bảng excel khác vào file excel mẫu các bạn phải  ⇒ mục đích để không làm thay đổi định dạng trong file excel mẫu

- Các mã đã có trong bảng rồi thì Smartpro tự động sẽ không bổ sung vào bảng KTDTPN nữa

- Một số lỗi thường gặp khi đổ dữ liệu từ excel là: Các cột mã không tuân thủ quy định của Smartpro (bên dưới), nội dung trong 1 ô quá dài, dữ liệu trong 1 trường (cột) nhiều định dạng.

- Quy định về mã (ví dụ như: mã khách hàng, mã tài khoản, mã hàng hóa, mã công trình ....) : viết hoa, viết liền, không dấu tiếng việt, không được dùng ký tự đặc biệt như !@#$%^&*()-+":;'?, 

Bộ phận kỹ thuật Smartpro

0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay