HỖ TRỢ
02873 00 38 48
1900 636 507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
FO0003 | Data mẫu
STT Tên file Download Ghi chú
1 Thương mại, dịch vụ theo QĐ15 Download Mẫu X15 (11/9/15)
2 Thương mại, dịch vụ theo QĐ200 Download Mẫu X200 (14/12/17) DBF
3 Thương mại, dịch vụ theo QĐ48 Download Mẫu X48 (11/9/15)
4 Thương mại, dịch vụ theo QĐ133 Download Mẫu X133 (20/4/17)
5 Xây dựng theo QĐ15 Download đã khai báo tính giá thành
6 Xây dựng theo TT200 Download đã khai báo tính giá thành
7 Xây dựng theo QĐ48 Download đã khai báo tính giá thành
8 Xây dựng theo TT133 Download đã khai báo tính giá thành
9 Sản xuất theo QĐ15 Download đã khai báo tính giá thành
10 Sản xuất theo TT200 Download đã khai báo tính giá thành
11 Sản xuất theo QĐ48 Download đã khai báo tính giá thành
12 Data mẫu bán hàng Locked cho người ko biết kế toán
13 Data mẫu bán hàng (dùng mã nghiệp vụ) Locked đã khai báo tính giá thành
14 Sản xuất & xây dựng theo TT200 Locked đã khai báo tính giá thành SX, XD
15 Sản xuất & xây dựng theo TT133 Locked đã khai báo tính giá thành SX, XD
16 Sản xuất nhiều giai đoạn Locked tính giá thành theo giai đoạn
17 Xuất hóa đơn Locked cho kế toán xuất hóa đơn

 

0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay