HỖ TRỢ
02873 00 38 48
1900 636 507
 
Giờ làm việc
Sáng 07h30 đến 12h00
Chiều 13h30 đến 17h00
FO0001 | Các phím tắt

Khuyến cáo từ tác giá phần mềm

- Phải Enter khi nhập liệu; để Smartpro lấy số chứng từ & check lỗi  & di chuyển đúng trình tự (không dùng tab hay mouse)

- Hãy sử dụng nhiều phím tắt khi nhập liệu sẽ nhanh và chuyên nghiệp hơn;

- 100% kế toán giỏi đều dùng phìm tắt khi sử dụng phần mềm

Phân Vùng

Phím tắt

Chức năng

Video

Ghi chú

 

 

 

 

 

Màn hình nhập phát sinh

F1

Tìm kiếm theo tên

xem

Ô mã VTHH, Mã ĐTPN, Mã KH ….

Máy tính

uploading

Ô số lượng, đơn giá

F2 Tìm mã VTHH theo kho uploading khi có theo dõi hàng hoá theo kho

F4

Sổ danh sách thả xuống

 

Ô  mã VT, Mã ĐTPN, Mã KH ….

Hiên danh sách đơn giá đã khai khi khai nhiều đơn giá

 

Ô  đơn giá

F5

Chiết khấu HĐ đầu vào, đầu ra trên tổng hoá đơn

 

Khi đã nhập hết HĐ mà chưa lưu chứng từ

F12 Enter

Lưu chứng từ

 

 

Space

Lấy ngày hiện hành trên máy tính

 

Ô ngày chứng từ và ngày hoá đơn

Shift  Tab

Lên trên một Ô

 

Giữ phím Shift trước, rồi nhấn phím tab

Ctrl P

Xem trước khi in

 

Ngay sau khi F12_Enter

Ctrl O

In luôn ra máy in mặc định, ko preview

 

chú ý set máy in mặc định trước khi sử dụng chức năng này

Ctrl T Thu trước tiền hàng   chỉ áp dụng cho kiểu chứng từ HD & HDBR

ESC

Thoát nhanh popup

 

Popup thông tin Khách hàng ,Popup chọn lô nhập, lô xuất và các popup sau khi F1 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sổ chứng từ gốc (KTSC)

F1

Tìm kiếm theo tên

 

Cột mã DM, Mã ĐTPN, Mã KH, Mã Công Trình ….

F2

Chọn tất cả giá trị trong Ô

 

Sau khi nhấn F10 mới dùng đươc.

F3

Đánh dấu/bỏ đánh dấu

 

Giúp phân loại dữ liệu để Quản trị bảng F8

F5

Copy dòng

 

Sau khi nhấn F10 mới dùng đươc.

Alt F5 Copy chứng từ   Sau khi nhấn F10 mới dùng đươc.

F6

Di chuyển nhanh đến cột

 

xem danh mục mã cột trong sổ gốc tại đây khi dùng F6

F7

Lọc dữ liệu (kiểu lọc nối tiếp)

 

Chọn xem video nhóm G trong thư viện video sau đây

~ Lọc dữ liệu (kiểu lọc cả bảng)   Giống lọc F7 ; tuy nhiên nếu đổi điều kiện ko cần thoát lọc

F7 Esc

Thoát lọc

 

xoá tất cả điều kiện đang lọc, trả về bảng dữ liệu đầy đủ

F8

Quản trị bảng dữ liệu

 

Chọn xem video nhóm G trong thư viện video sau đây

F10

Mở khoá , chuyển sang chế độ sửa

 

 

F11

Khoá bảng dữ liệu

 

 

F12

Mở chế độ sửa chứng từ theo Form

 

Chọn xem video nhóm C trong thư viện video sau đây

Delete

Xóa dòng

 

Xóa dòng đã tô khối sau khi F10

Ctrl  A

Chọn hết

 

Sau khi F10. Dùng để chon toàn bộ khối để Delete

Ctrl G

Gộp bảng dữ liệu

 

Sau khi lọc dữ liệu F7.

Ctrl E

Cập nhật giá trị cho nhiều dòng cùng chứng từ

 

 

Ctrl F

Lọc nhanh tạm thời trên toàn bộ bảng

 

Các giá trị lọc này chỉ là tạm thời, KHÔNG quản trị bảng (F8) khi lọc bằng cách này.

Ctrl P

Xem trước khi in

 

 

Ctrl O

In luôn ra máy in mặc định, ko preview

 

chú ý set máy in mặc định trước khi sử dụng chức năng này

Ctrl M

Mở file Excel mẫu

 

Để chỉnh sửa file mẫu

Ctrl I

In hàng loạt (không preview)

 

khoanh vùng phiếu in bằng F7 trước khi dùng chức năng này

Ctrl K

Chuyển nhanh sang tháng khác

 

 

Ctrl T

Hiện dòng sum tất cả các cột

 

 

Ctrl Y

Cố định vùng dữ liệu lọc F7

 

khoá vùng dữ liệu; cho dù sử dụng chức năng F7 Esc

Ctrl W

Khai báo thuộc tính cho bảng

 

 

Ctrl F2

Chon danh sách cột hiện tạm thời

 

 

Ctrl 8

In báo cáo theo kiểu Subtotal

 

Là chức năng mở rộng F8_D

Ctrl ~

Chọn danh sách cột hiển thị

 

 xem bài viết tại đây

Ctrl Click chọn nhiều dòng không liền nhau   để xoá dòng bằng phím delete
Shift  Click chọn nhiều dòng liền nhau   để xoá dòng bằng phím delete

Alt E

Export bảng đang mở ra Excel

 

 

Alt O

Mở nhanh một bảng

 

 

-DM tài khoản

-DM ĐTPN

-DM VTHH

-DM Công Trình

Ctrl N

 Tạo mã mới theo form

 

Khi mã tạo mới

Alt G

Gộp nhiều mã thành 1 mã

 

Dùng khi trùng mã

F10

Mở chế độ sửa

 

 

F9

Sửa mã và cập nhật cho tất cả các danh mục

 

Khi mã sai, muốn sửa mã

 

Bộ phận kỹ thuật

0
Giỏ hàng
Chat ngay
Hotline02516544809
Chat ngay